Egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego – Egzamin Żeglarski

  250 zł

   (Bez negocjacji)

  Opis

  Typ ogłoszenia : Oferuję
  Lokalizacja : Tomaszow Mazowiecki, Poland

  Egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego – Egzamin Żeglarski 

  • Kto będzie egzaminował uczestników kursu żeglarskiego

  Egzamin żeglarski przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szkoła Żeglarstwa BLUEBINGO.PL jest podmiotem upoważnionym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (decyzja nr DSW/454/174/2015/MB2/2) do przeprowadzania egzaminów na patent żeglarza jachtowego.

  • Czynności jakie musisz zrobić przed Egzaminem żeglarskim.

  Osoba egzaminowana przed przystąpieniem do egzaminu wypełnia kartę egzaminacyjną, w której zwarte dane są zgodne z prawdą oraz okazuje komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

  potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin lub wpłacają pieniądze bezpośrednio przed egzaminem komisji egzaminacyjnej,

  dokument tożsamości, może to być: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, paszport,

  ważną legitymację szkolną lub studencką – osoby do 26. roku życia ubiegające się o zniżkę w opłacie egzaminacyjnej.

  • Opłaty egzaminacyjne na patent żeglarza jachtowego

  250 zł – opłata bez ulgi

  125 zł – opłata z ulgą, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia i posiadającym aktualną legitymację szkolną,

  • Jak wygląda egzamin na patent żeglarza jachtowego

  Egzamin składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej.

  Część teoretyczna egzaminu trwa 90 min i ma formę testu 75 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć te część egzaminu należy odpowiedzieć na 65 pytań pozytywnie

  Cześć praktyczna jest realizowana na jachtach kabinowych z silnikami przyczepnymi. Komisja egzaminacyjna w trakcie egzaminu sprawdza umiejętności manewrowania jachtem na żaglach i na silniku.

  Po uzyskaniu dwóch ocen pozytywnych z części teoretycznej i praktycznej uczestnik otrzymuje od komisji egzaminującej zaświadczenie o zdanym egzaminie, które jest podstawą do wystawienia patentu żeglarskiego.

  • Wydanie Patentu Żeglarza Jachtowego

  Po zdanym egzaminie każda osoba indywidualnie występuje do Polskiego Związku Żeglarskiego z wygenerowanym wnioskiem o wydanie patentu.

   WYGENERUJ WNIOSEK ŻEGLARSKI

  Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

  wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu żeglarskiego

  zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);

  w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej

  zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ;

  dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł – uczniowie i studenci do 26. roku życia) – opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;

  kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) – ważna legitymacja szkolna/studencka.

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego: Polski Związek Żeglarski al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

   

  Dzwoniąc do sprzedawcy wspomnij o MojaKoja, będzie nam bardzo miło:)

   

  Lokalizacja

  Tomaszow Mazowiecki, Poland
  Uwaga: Bądź przezorny
  1. Spotykaj się ze sprzedawcą w bezpiecznym miejscu.
  2. Unikaj transakcji gotówkowych.
  3. Jeśli oferta jest wyjątkowa, bądź ostrożny!

  Reklama

  ogłoszenia żeglarskie

  Wyróżnione

  Ostatnio dodane

  Pobierz Apkę!
  Pobierz Apkę!
  Top