Egzamin na Patent Sternika Motorowodnego

  250 zł

   (Bez negocjacji)

  Opis

  Typ ogłoszenia : Oferuję
  Lokalizacja : Tomaszow Mazowiecki, Poland

  Egzamin na Patent Sternika Motorowodnego

  Egzamin motorowodny – kto będzie egzaminował uczestników szkolenia

  Egzamin motorowodny będzie przeprowadzała komisja egzaminacyjna powołana przez Szkołę Żeglarstwa Bluebingo.pl , która posiada upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów na stopnie motorowodne.

  Przygotowania jakie należy wykonać przed Egzaminem motorowodnym

  Uczestnik egzaminu przed jego rozpoczęciem musi wypełnić kartę egzaminacyjną, która zawiera dane osobowe zgodne z jego dokumentem tożsamości. aby przystąpić do egzaminu należy:

  dokonać opłaty za czynności egzaminacyjne

  dokument tożsamości osoby zdającej

  pisemna zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej ( dotyczy osób nieletnich) – dostępna w naszym biurze

  aktualną legitymację szkolną lub studencką która uprawnia do zniżki w opłatach egzaminacyjnych

  Wysokość opłat egzaminacyjnych na patent sternika motorowodnego

  250 zł dla osób wszystkich które nie posiadają zniżki egzaminacyjnej

  125 zł dla osób której opłata została obniżona z faktu posiadania aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej w wieku do 26 lat

  Wymagania stawiane podczas egzaminu na patent sternika motorowodnego

  Składowe egzaminu na patent motorowodny to cześć teoretyczna i praktyczna egzaminu.

  Egzamin teoretyczny polega na samodzielnym wypełnieniu testu 75 pytań, jednokrotnego wyboru przez osobę egzaminowaną w czasie 90 min.( maksymalny czas rozwiązania testu) Warunkiem pozytywnego zaliczenia jest uzyskanie minimum 65 poprawnych odpowiedzi.

  Warunkiem zdania części praktycznej jest wykonanie poprawnie wszystkich elementów manewrowych łodzią na silniku wskazanych przez egzaminatora

  Po zdaniu egzaminu z części teoretycznej i praktycznej, egzaminowany otrzymuje imienne zaświadczenie o zdanym egzaminie pozwalające ubieganie się o patent sternika motorowodnego

  Kto wydaje patent Sternika motorowodnego

  Po otrzymaniu zaświadczenia o zdanym egzaminie każda osoba, poprzez wygenerowanie wniosku występuje do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego o wydanie patentu.

   WYGENERUJ WNIOSEK MOTOROWODNY

  Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

  wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu motorowodnego

  zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);

  w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej;

  zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ;

  dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł – uczniowie i studenci do 26. roku życia) – opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;

  kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) – ważna legitymacja szkolna/studencka.

  Wyżej wymienione dokumenty należy przysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Motrowodnego i Narciarstwa Wodnego:

  Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

  ul. Nowogrodzka 40

  00-691 Warszawa

  Dzwoniąc do sprzedawcy wspomnij o MojaKoja, będzie nam bardzo miło:)

   

  Lokalizacja

  Tomaszow Mazowiecki, Poland
  Uwaga: Bądź przezorny
  1. Spotykaj się ze sprzedawcą w bezpiecznym miejscu.
  2. Unikaj transakcji gotówkowych.
  3. Jeśli oferta jest wyjątkowa, bądź ostrożny!

  Reklama

  Wyróżnione

  Ostatnio dodane

  Pobierz Apkę!
  Pobierz Apkę!
  Top