Opis

  Typ ogłoszenia : Oferuję
  Data : 15 czerwca, 2021
  Lokalizacja : Ryn, Polska

  INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA – METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO W ZAKRESIE WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

  10.06 – 20.06.2021

  Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa na szkoleniach na patent żeglarza jachtowego. Program kursu został stworzony w oparciu o nowoczesne systemy szkoleniowe, które w nauczaniu żeglarstwa kładą główny nacisk na zagadnienia praktyczne.

  Uczestnicy kursu poznają m. in:

  – metody: „odwróconą”, „alfabetu manewrów”, „mapy manewrów”, „slow motion” przy nauczaniu manewrowania jachtem, które są alternatywą dla tradycyjnych metod i skracają czas nauczania min. o 30%,

  – metody: „kuli śnieżnej”, „pięciominutowa (wynikowa) teoria żeglowania”, „praktyczna teoria” i inne „bezwykładowe” metody przy nauczaniu teorii żeglarskiej, które są alternatywą dla nieefektywnego, a ciągle powszechnie stosowanego nauczania blokowego.

  Kurs odbywa się w formie stacjonarno-wędrownej.

  W tym samym terminie organizujemy również kurs QUALIFIED SKIPPER, przygotowujący do pełnienia funkcji sternika na komercyjnych imprezach żeglarskich (obozy i rejsy dla dzieci i młodzieży, rejsy dla dorosłych, regaty, eventy…).

  PODSTAWA PRAWNA

  Szkolenia oraz egzaminy na patenty żeglarskie mogą prowadzić instruktorzy sportu w dyscyplinie żeglarstwo oraz instruktorzy związkowi.

  W 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która „uwolniła” zawód instruktora i trenera sportu. Teraz instruktorem żeglarstwa może zostać każda osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz spełnia podstawowe wymagania dotyczące wieku, wykształcenia i niekaralności. Nowe przepisy dają możliwość organizacji kursów instruktorskich lepiej dostosowanych do współczesnych potrzeb szkolenia żeglarskiego, niezależnych od dotychczasowych systemów szkoleniowych (związków sportowych i akademii wychowania fizycznego).

  Instruktorem sportu w dyscyplinie żeglarstwo może być osoba, która:

  – ukończyła 18 lat,

  – posiada co najmniej wykształcenie średnie

  – posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora,

  – nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

  Uczestnicy po zaliczeniu wszystkich zajęć otrzymują legitymację instruktorską oraz świadectwo ukończenia kursu potwierdzające posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności do wykonywania zadań instruktora żeglarstwa w zakresie prowadzenia zajęć na kursie na patent żeglarza jachtowego.

  UCZESTNICY

  Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

  – ukończyły 18 lat,

  – posiadają minimum wykształcenie średnie (po maturze),

  – posiadają patent żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

  – posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań na patent żeglarza jachtowego w stopniu minimum dobrym (są samodzielne żeglarsko, sprawnie prowadzą turystyczny jacht żaglowy o długości powyżej 7,5 m.),

  – posiadają umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub oświadczeniem własnym.

  Osoby, które zapisują się na kurs deklarują, że spełniają wszystkie powyższe warunki.

  HARMONOGRAM

  Szkolenie składa się z dwóch części:

  Część 1 – szkolenie instruktorskie (wiedza i umiejętności)

  10.06 – 20.06.2021

  – sesja manewrowa – unifikacja oraz doskonalenie techniki manewrowania śródlądowym jachtem turystycznym,

  – szkolenie zasadnicze/sesja dydaktyczna.

  Część 2 – praktyka instruktorska (umiejętności i doświadczenie)

  terminy ustalane indywidualnie

   

  Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym pierwszej części szkolenia, uczestnicy odbywają dwutygodniową praktykę instruktorską na kursie żeglarskim, w ramach której prowadzą zajęcia praktyczne na patent żeglarza jachtowego. Zajęcia prowadzone są pod opieką merytoryczną wyznaczonego instruktora-mentora oraz kierownika wyszkolenia żeglarskiego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii z praktyk uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

   

  CENA

  bezpłatnie: kurs + praktyka (praktyka traktowana jest jako odpracowanie kosztów kursu)

  2600 zł: kurs (otrzymuje się wyłącznie zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach)

  W przypadku dużej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydatów.

  Na kursie zapewniamy nocleg na jachtach kabinowych oraz wyżywienie przygotowywane w załogach.

  Dzwoniąc do sprzedawcy wspomnij o MojaKoja, może będzie rabat...:)

   

  Lokalizacja

  Ryn, Polska
  Uwaga: Bądź przezorny
  1. Spotykaj się ze sprzedawcą w bezpiecznym miejscu
  2. Unikaj transakcji gotówkowych.
  3. Jeśli oferta jest wyjątkowa, bądź ostrożny!

  Reklama

  Wyróżnione

  Ostatnio dodane

  Pobierz Apkę!
  Pobierz Apkę!
  Top