INSTRUKTOR REKREACJI ŻEGLARSKIEJ KURS INSTRUKTORSKI

  2,490 zł

   (Bez negocjacji)

  Opis

  Typ ogłoszenia : Oferuję
  Data : 15 czerwca, 2021
  Lokalizacja : Ryn, Polska

  Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa na rekreacyjnych imprezach żeglarskich (obozy, kolonie, rejsy, eventy).

  Szkolenie składa się z kursu instruktorskiego oraz 14-dniowej praktyki instruktorskiej.

  TERMIN: 15.08 – 28.08.2021

  PROGRAM KURSU

  – doskonalenie umiejętności żeglarskich,

  – kształtowanie postaw niezbędnych do pełnienia funkcji instruktora,

  – podstawowe zagadnienia z psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki,

  – planowanie, przygotowanie oraz prowadzenie zajęć rekreacyjnych na wodzie i na lądzie,

  – metody prowadzenia podstawowego szkolenia żeglarskiego,

  – tradycja i kultura żeglarska, działania twórcze,

  – turystyka żeglarska,

  – bezpieczeństwo w żeglarstwie,

  – pierwsza pomoc,

  – podstawy prawne organizacji rekreacji żeglarskiej,

  – etyka zawodu instruktora żeglarstwa.

  UCZESTNICY

  Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

  – ukończyły 17 lat,

  – posiadają patent żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

  – posiadają patent sternika motorowodnego (lub ukończą kurs motorowodny w trakcie trwania kursu instruktorskiego),

  – posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań na patent żeglarza jachtowego w stopniu minimum dobrym,

  – posiadają umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub oświadczeniem własnym.

   

  Tytuł Instruktora Rekreacji Żeglarskiej otrzymują osoby, które:

  – ukończyły z pozytywnym wynikiem kurs instruktorski (wiedza, umiejętności, postawy),

  – zaliczyły 14-dniową praktykę instruktorską na rekreacyjnym obozie żeglarskim lub koloniach żeglarskich (pozytywna opinia opiekuna praktyk). Praktykę należy odbyć w ciągu dwóch lat od zakończenia kursu.

  Praktykę instruktorską na obozach Skippera mogą odbyć osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs instruktorski. 

  Pełne uprawnienia do pełnienia funkcji instruktorskich uzyskuje się po ukończeniu 18 lat i zdobyciu wykształcenia średniego. 

  Do czasu spełnienia tych warunków, absolwenci kursu mogą wykonywać swoje obowiązki jedynie pod nadzorem instruktora-opiekuna, wyłącznie na koloniach żeglarskich oraz stacjonarnych obozach rekreacyjnych.

  Osoby posiadające pełne uprawnienia instruktora rekreacji żeglarskiej mogą pracować zarówno na obozach stacjonarnych, jak i na rejsach żeglarskich. Przez pierwsze 14 dni pracy na rejsie żeglarskim instruktor wykonuje swoje obowiązki pod opieką instruktora wprowadzającego. Po tym okresie oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna, instruktor rekreacji żeglarskiej otrzymuje dodatkowo certyfikat Qualified Skipper.

  CENA: 2490 zł

  cena zawiera: pełne szkolenie praktyczne i teoretyczne, wyżywienie w stołówce ośrodka (minimum trzy posiłki dziennie), noclegi w drewnianych domkach campingowych, ubezpieczenie NNW.

  OPŁATY DODATKOWE

  – przejazd autokarem w obie strony: Łódź, Warszawa – 150 zł;

  – dojazd łączony z innych miast – wg cennika na stronie skipper.pl/dojazd

  – kurs motorowodny – 375 zł + opłaty egzaminacyjne: 125 zł egzamin (wpłata przed egzaminem na konto Skippera); 25 zł patent (wpłata po zdanym egzaminie na konto PZMWiNW)

  Dzwoniąc do sprzedawcy wspomnij o MojaKoja, może będzie rabat...:)

   

  Lokalizacja

  Ryn, Polska
  Uwaga: Bądź przezorny
  1. Spotykaj się ze sprzedawcą w bezpiecznym miejscu
  2. Unikaj transakcji gotówkowych.
  3. Jeśli oferta jest wyjątkowa, bądź ostrożny!

  Reklama

  Wyróżnione

  Ostatnio dodane

  Pobierz Apkę!
  Pobierz Apkę!
  Top